نوار ضربه گیر لبه درب خودرو از جمله محصولاتی است که قابلیت نصب روی انواع خودروها را داراست. همچنین از این محصول می توان در قسمت های مختلف خودرو استفاده کرد و علاوه بر ضربه گیر بودن، تاثیر محسوسی در صداگیری اتاق خودرو نیز دارد.

برای شروع نصب ابتدا محل های موردنظر را اندازه گیری کرده و تمیز می کنیم. این محل ها می توانند لبه های عمودی درب، لبه های افقی پایین و بالای درب، لبه های صندوق و کاپوت و ... باشند. توجه داشته باشید که هر پک این محصول شامل دو تکه 5/2 متری و 24 تکه چسب دوطرفه کاغذی است.

بعد از مشخص شدن محل نصب و تمیزکاری، تکه چسب ها را با فاصله های مناسب بر روی لبه در نصب کرده به طوری که در هر طرف نیمی از چسب قرار بگیرد. توجه داشته باشید چسب ها را در محل هایی که بیشتر در دسترس هستند و پستی و بلندی دارند نصب کنید.

مرحله بعدی قرار دادن خود ضربه گیر بر روی لبه درب است. به این ترتیب که لبه محصول را باز کرده و شروع به فشار دادن آن بر روی لبه درب می کنیم. به همین ترتیب قسمت های مدنظر را چسب زده و ضربه گیر را نصب می کنیم.