قانون جدید بانک مرکزی

توجه کنید 

ازین پس به دستور بانک مرکزی برای این که امکان انجام تراکنش وجود داشته باشد باید کدملی مالک سیم کارت و کدملی صاحب کارت مبدا یکسان باشد.

به بیان ساده تر اگر در حال پرداخت با تلفن همراه خود هستید باید سیم کارت به نام خودتان و کارتی که با آن پرداخت می‌کنید نیز به نام شما باشد.

در صورتی که از مالکیت تلفن همراهتان اطمینان دارید ولی اجازه تراکنش داده نمی‌شود مشکل مربوط به اطلاعات هویتی شماست. مثلا شماره همراهی که هنگام افتتاح حساب اعلام کرده اید با شماره همراهی که در حال پرداخت از آن هستید مطابقت ندارد.

چه کنیم؟

1. مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت و اصلاح اطلاعات 

2. مراجعه به دفاتر پیشخوان و تغییر مالکیت سیم کارت

در صورتی که برای خرید عجله دارید :

1. روش کارت به کارت را تست کنید. بهتر است از طریق عابر بانک این کار را انجام دهید.

2. پرداخت از طریق سیستم کامپیوتری (نه تلفن همراه) را تست کنید.