ترمز خودرو جزو حیاتی ترین سیستم های آن است و هرگونه نقص در آن می تواند جبران ناپذیر باشد. رایج ترین نوع ترمزها، ترمزهای دیسکی و ترمزهای کاسه ای هستند که در خودروهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب به بررسی این دو سیستم می پردازیم.

ساختار اصلی ترمزهای دیسکی معمولا از سرامیک و کامپوزیت می باشد در صورتی که در ترمزهای کاسه ای بیشتر از چدن ها استفاده می شود. مقاومت گرمایی مهم ترین فاکتور در کارکرد این دو سیستم می باشد که سرامیک ها و کامپوزیت ها از این نظر انتخاب مناسب تری هستند. همچنین وزن کمتر سیستم ترمز دیسکی، از دیگر مزایای آن می باشد.

از طرف دیگر ساختار پیچیده تر سیستم ترمز دیسکی، فرآیند سرویس و نگهداری سخت تری را نسبت به ترمز کاسه ای ایجاد می کند.

تفاوت عمده این دو نوع سیستم در کارکرد آن هاست. به طوری که در سیستم دیسکی فشار روغن ترمز به صورت غیرمستقیم به پشت لنت ها منتقل شده و باعث ایجاد اصطکاک بین لنت و دیسک و در نتیجه کاهش سرعت خودرو خواهد شد.

در سیستم کاسه ای فشار روغن به وسیله فنر به پشت کفشک ها وارد شده و باعث باز شدن آن ها و در نتیجه فشار آوردن به سطح داخلی کاسه ترمز خواهد شد. این فرآیند منجر به ایجاد اصطکاک و کاهش سرعت خودرو می شود.

در مجموع کارایی سیستم دیسکی نسبت به سیستم ترمز کاسه ای بیشتر بوده و همین امر باعث می شود که معمولا در چرخ های جلو از ترمزهای دیسکی استفاده شود. اگرچه همچنان بسیاری از خودروها برای چرخ های عقب از سیستم کاسه ای بهره می گیرند.

از جمله محصولات عرضه شده در فروشگاه لوازم اسپرت اتوماتیک در این زمینه، کاور لنت برمبو قابل نصب روی ترمزهای دیسکی و صفحه پشت دیسک برای سیستم کاسه ای می باشد.