لامپ زنون شامل یک محفظه گاز زنون است که در اثر تخلیه الکتریکی در این لامپ، نور بسیار شدیدی تولید می شود. رنگ نور لامپ را دمای آن تعیین می کند. این پارامتر با مقیاس کلوین سنجیده شده و عددی بین 1000 تا 10000 را شامل می شود. لامپ زنون معمولا دمای بین 6000 به بالا را ایجاد می کند که این طیف دمایی رنگ یخی تا آبی تیره و بنفش را نمایان می کند. 

لامپ هدلایت که ساختار اصلی آن را LED تشکیل می دهد گستره دمایی حدود 4500 را ایجاد می کند که همان رنگ سفید است. 

اما نکته اینجاست که برای داشتن وسعت دید بهتر در شرایط هوایی مختلف به خصوص بارندگی نیاز به دمای کمتری داریم. این دما معمولا در حدود 3000 کلوین است که به رنگ زرد و آفتابی نزدیک است. بنابراین لامپ زنون به دلیل تمایل رنگی به آبی در بارندگی نوردهی خوبی نخواهد داشت. برعکس لامپ هدلایت به دلیل نزدیکی بیشتر به این رنج دمایی و رنگ سفیدی که ایجاد می کند در شرایط بد آب و هوایی وسعت نوری خوبی ایجاد خواهد کرد.

بحث مهم بعدی در قیاس این دو نوع لامپ مدت زمان روشن شدن و رسیدن به حداکثر نوردهی است. در لامپ زنون در نمونه های فست شارژ 3 ثانیه و در مدل های دیگر تا 25 ثانیه این حداکثر نوردهی حاصل می شود. در لامپ هدلایت این روشنایی آنی و بدون معطلی خواهد بود. بنابراین هدلایت برای نور بالا (لحظه ای) گزینه بهتری نسبت به زنون خواهد بود.

درمورد نحوه نصب این دو نوع لامپ باید توجه داشت که زنون ها معمولا به صورت کیت شامل لامپ و ترانس عرضه می شوند ولی هدلایت ها فقط شامل یک لامپ و یک قطعه سیم هستند. بنابراین نصب کم دردسرتر و سریعتری نسبت به زنون دارند.

به طور کلی در مقایسه این دو محصول بدون توجه به نوع چراغ (نور بالا یا پایین یا مه شکن)، زنون دارای شدت نور بیشتر، عمر بالاتر، تنوع برند و توان بیشتر و .... و هدلایت دارای نصب ساده تر، مصرف کمتر، نور یکدست تر است.

در انتها ذکر این نکته حائز اهمیت است که پارامترهای مصرف کننده شامل نوع نور، محل رانندگی، شرایط آب و هوایی و .... نیز در انتخاب بین این دو محصول تأثیرگذار هستند.