در بین محصولات تولیدی فروشگاه اتوماتیک (قاب کیلومتر و قاب دنده نورانی)، پارکابی نورانی دارای روش نصب ساده تری می باشد. به طوری که خود پارکابی را به وسیله چسب دوطرفه پشت آن، بر روی رکاب خودرو ثابت می کنیم. سپس یک اتصال برق برای روشن شدن نور پارکابی نیاز است که معمولا از کلید بین درب خودرو گرفته می شود.

توجه داشته باشید که اتصال برق پارکابی در هر رکاب می بایست مجزا و متصل به برق همان درب باشد تا با باز شدن هر درب خودرو، فقط پارکابی مربوط به آن روشن گردد. 

توجه داشته باشید که از برخورد مستقیم آب مثل آب کارواش یا شلنگ به محصول جلوگیری شود و تنها با استفاده از دستمال نیمه مرطوب پارکابی ها تمیز شوند.