در بین محصولات تولیدی فروشگاه اتوماتیک (قاب کیلومتر و قاب دنده نورانی)، پارکابی نورانی دارای روش نصب ساده تری می باشد. به طوری که خود پارکابی را به وسیله چسب دوطرفه پشت آن، بر روی رکاب خودرو ثابت می کنیم. سپس یک اتصال برق برای روشن شدن نور پارکابی نیاز است که معمولا از کلید بین درب خودرو گرفته می شود. در برخی خودروها(سمند و ...) این برق از چراغ هشدار روی درب گرفته می شود.

توجه داشته باشید که اتصال برق پارکابی در هر رکاب می بایست مجزا و متصل به برق همان درب باشد تا با باز شدن هر درب خودرو، فقط پارکابی مربوط به آن روشن گردد. 

در پایان نصب برچسب پلمپ روی پارکابی را جدا کنید.

توجه داشته باشید پارکابی ها کاملا ضدآب نبوده و باید از تماس مستقیم آب پرفشار (آب شلنگ یا کارواش) به آن جلوگیری کرد.