رانندگی با این خودرو خاص در حالت اسپرت بسیار نرم تر و بهتر از حالت عادی است. اما برای اضافه کردن اندکی هیجان  کافی است حالت اسپرت پلاس فعال گردد.

اما این پایان ماجرا نیست. می خواهید قدرت این خودرو خاص را ببینید حالت رانندگی را روی ترک قرار دهید و از نهایت قدرت و هیجان لذت ببرید.

قدرت630   اسب بخار
نوع موتورV12
گشتاور700 نیوتون   متر
صفر تا 1003.8 ثانیه
حداکثر سرعت335 کیلومتر   بر ساعت